Eğitim Kategorisi

Bu kategori için henüz bir açıklama girilmemiştir. Lütfen WordPress panelinizden "Kategoriler" kısmına girip, ilgili kategoriye açıklama giriniz.

Ülkemizde pek çok bölümün çok az olarak ifade edilebilecek kontenjana sahip olması ve sınavlarda çok yüksek puanlarının istenmesi gibi nedenler birçok öğrencinin hayallerini engell...
31 Ocak 2017, 12:30 Oku
Polonya’da Üniversite Eğitimi Polonya Avrupa Birliğinin son zamanlarda gelişmekte olan önemli ülkelerinden birisi olmaktadır. Avrupa birliğinin yine ucuz ülkelerinden birisi olan P...
14 Aralık 2016, 07:00 Oku
Ülkemizde eğitim giderleri hızla yükselmektedir. Özellikle üniversite düzeyinde bu maliyetler çok fazladır. Bunun yanında birde iyi bir üniversite kazanma stresi öğrencileri çok yo...
10 Kasım 2016, 14:30 Oku
Üniversite hayatını yurt dışında yaşayıp; kariyerini de bu şekilde planlayan insanlar için bir takım bilgiler içeren ve cesaret verici cümleler barındıran bir yazı tasarladık. Malu...
11 Ekim 2016, 13:00 Oku